Meer Met Minder

EnergieMinder is Meer Met Minder-aanbieder

Wat is Meer Met Minder?

Meer Met Minder is de nationale energiebesparingsaanpak voor bestaande woningen en andere gebouwen. Het is een gezamenlijk initiatief van de overheid, woningcorporaties, bouw-, installatie- en energiebedrijven. Doel van de aanpak is om bestaande woningen en gebouwen gemiddeld 20 tot 30% energiezuiniger te maken. De Meer Met Minder-aanpak is een gezamenlijk initiatief van de overheid, woningcorporaties (Aedes), bouwbedrijven (Bouwend Nederland), de installatiesector (UNETO-VNI) en de energiebedrijven (VEN).

Waarom is Meer Met Minder in het leven geroepen?

Energiebesparing is een belangrijk wapen in de strijd tegen klimaatverandering. Door de verbranding van olie, gas en kolen voor de opwekking van energie, komen veel broeikasgassen vrij. Daardoor wordt het broeikaseffect versterkt. Het wordt daardoor warmer op aarde en de zeespiegel stijgt. Daarom willen het kabinet en de andere initiatiefnemers de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 30% verminderen ten opzichte van 1990. Energiebesparing in bestaande woningen en andere gebouwen is hierbij onmisbaar.

Wat is het doel van Meer Met Minder?

Meer Met Minder is de nationale energiebesparingsaanpak voor bestaande woningen en andere gebouwen. Het is een gezamenlijk initiatief van de overheid, woningcorporaties, bouw-, installatie- en energiebedrijven. Doel van de aanpak is om bestaande woningen en gebouwen gemiddeld 20 tot 30% energiezuiniger te maken. Meer Met Minder wil dit bereiken door de drempels voor energiebesparing weg te nemen en energiebesparing gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De twee pijlers in de aanpak zijn dan ook: informatieverstrekking en hulp bij de uitvoering. Dit laatste gebeurt via de Meer Met Minder-aanbieder (MMMaanbieder).

Wat kunt u van ons verwachten als Meer Met Minder-aanbieder?

Als Meer Met Minder-aanbieder zijn wij gespecialiseerd in energiebesparing. Dat betekent allereerst dat wij u op maat kunnen informeren over de energiebesparingmogelijkheden in uw woning. Daarnaast zoeken wij uit voor welke subsidies u in aanmerking komt en helpen we u met de aanvraag hiervan. Dat scheelt u het nodige uitzoekwerk. En als u aan de slag gaat kunnen we ook de uitvoering van alle werkzaamheden voor u coördineren. Met gemak energie besparen dus. Wij zorgen ervoor dat u kunt genieten van een energiezuinige en comfortabele woning.

Hoe werkt de Meer Met Minder-aanpak in de praktijk?

Als Meer Met Minder-aanbieder vinden we het belangrijk dat u goed geïnformeerd wordt over de energiebesparingmogelijkheden in uw woning voordat u een beslissing neemt over eventuele maatregelen. Daarom adviseren wij u eerst een maatwerkadvies te laten opstellen. EnergieMinder is hiervoor gecertificeerd. In het maatwerkadvies ziet u het huidige energielabel van uw woning, de mogelijke energiebesparende maatregelen, welke investering daarvoor nodig is en welke besparing het oplevert op uw energierekening. Ook geeft het rapport inzicht in eventuele subsidies. Op basis van het maatwerkadvies kiest u welke maatregelen u wilt laten uitvoeren. Wij vragen vervolgens de offertes voor u aan, helpen u met eventuele subsidieaanvragen en zorgen voor de oplevering van de werkzaamheden. Als u dit wenst, stellen wij ook een nieuw energielabel voor uw woning vast.
Energie besparen was nog nooit zo makkelijk.