Windenergie

Windenergie kan worden benut als duurzame energiebron. EnergieMinder kan u desgevraagd enkele soorten kleine windmolens leveren. Wij promoten de toepassing van kleinschalige molens echter niet omdat deze niet rendabel zijn, zeker niet in de gebouwde omgeving.

Mocht u toch willen investeren in windenergie, dan dient u dit in het groot te doen of u kunt zich aansluiten bij een windenergie-collectief, zoals bijvoorbeeld Zeeuwind en DeltaWind.