Warmtepomp (of airco)

De warmtepomp staat onder duurzame energie omdat hij bestaande warmte uit een bron naar een verbruiker pompt. Zo kan een warmtepomp warmte uit de buitenlucht halen, uit ventilatielucht, uit oppervlaktewater of grondwater of zelfs uit de aarde door middel van een aardwarmtewisselaar. De warmte kan worden gebruikt om lucht te verwarmen, CV-water te verwarmen of om drinkwater te verwarmen. Eigenlijk is dus de warmtepomp zelf niet duurzaam, hij draait in het algemeen op elektriciteit. Maar de gepompte warmte is wel degelijk een duurzame energiebron.

Warmtepompen kunnen worden gebruikt om te verwarmen of om te koelen. Een airco is dus ook een warmtepomp. Deze verplaatst de warmte van binnen naar buiten. Daarom is de naam "warmtepomp" voor velen verwarrend.

Het rendement van een warmtepomp is aanzienlijk hoger dan het rendement van een HR+ CV-installatie. Dit komt ondat de warmtepomp de warmte niet zelf opwekt, maar deze alleen vervoert. Op deze wijze kan het rendement oplopen tot boven de 500%. in warmtepompterminologie heeft een dergelijke warmtepomp een C.O.P. van 5,0. C.O.P. staat voor Cooefficient of Performance. U ziet het, de efficiency van 107 of 110% van een gewone HR+-ketel valt hierbij helemaal in het niet.

Toch hebben we niet allemaal een warmtepomp. Waarom niet?

Warmtepompen die warmte uit de lucht onttrekken krijgen het steeds moeilijker als die lucht steeds kouder wordt. Moderne warmtepompen kunnen uit lucht met een temperatuur van ver onder nul nog warmte onttrekken. Maar de energie die dit kost wordt wel steeds meer, met andere woorden: het rendement neemt af.

Warmtepompen die de warmte onttrekken aan oppervlaktewater hebben hier veel minder last van, omdat het oppervlaktewater ook bij strenge vorst, lang niet zoveel afkoelt als de lucht.

De ideale situatie kan worden bereikt met warmteonttrekking uit de aarde. Enkele meters onder de oppervlakte heeft de aarde een zeer constante temperatuur. We kennen allemaal wel de constante temperatuur die er heerst inde stilstaande lucht van bijvoorbeeld de mergelgrotten. Zomer en winter altijd dezelfde temperatuur. Zo is het ook met de aarde. Er bestaan daarom aardwarmtewisselaars die 80 tot 120 meter in de grond worden geinstalleerd en waarop de warmtewisselaar wordt aangesloten. Dit geeft een stabiele warmtebron waarmee ook in de winter een pand prima verwarmd kan worden. Als er geen grondwaterstroming plaatsvindt, is het wel zaak om 's zomers de aan de aarde onttrokken warmte ook weer terug te pompen, anders zal de aardwarmtewisselaar op den duur teveel afkoelen.

Een dergelijk systeem vergt wel een serieuze investering. Maar deze kan, zeker in combinatie met zonnestroom, wel goed renderen.

Over warmtepompen is nog veel meer te zeggen. EnergieMinder is enthousiast over de mogelijkheden en zal u desgevraagd exact voorlichten over de voordelen en ook over de verdere gevolgen en/of nadelen van de toepassing van een warmtepomp systeem in uw situatie.