Zonneboiler

Een zonneboilersysteem bestaat uit een goed geisoleerde boiler die verbonden is met een dakpaneel waarin het water wordt opgewarmd. In een modern boilerpaneel zitten verticale buizen waar het water door gepompt wordt zodat het boilerwater uiteindelijk warm wordt. Zonneboiler water kan worden gebruikt als warm tapwater, als voorverwarming van warm tapwater, als CV-water of als voorverwarming van CV-water. Voor tapwater moet de temperatuur regelmatig worden verhoogd naar meer dan 60 graden Celsius om de legionella-bacterie te voorkomen. Daarom, en tevens om langere sombere dagen te kunnen overbruggen, wordt naast of in de zonneboiler een alternatieve verwaming gebruikt.