Isolatie

Trias Energetica

De Trias Energetica is een woordspeling op het begrip Trias Politica*. De Trias Energetica is een strategie om onze energiehuishouding te verduurzamen. Deze strategie is is ontwikkeld door Novem (E.Lysen) en de TU Delft (C. Duijvestein, 1996) en leert ons volgorde waarin wij energiemaatregelen moeten nemen.

  1. Beperk de vraag naar energie (isoleren, gedragsaanpassingen etc.)
  2. Gebruik duurzame energie (zonne-energie, wind, bodemwarmte etc.)
  3. Gebruik fossiele brandstoffen efficiënt.

De strategie houdt in dat je zoveel mogelijk maatregelen uit groep 1 neemt en pas als dit niet meer zinvol of (kosten-)effectief kan, ga je door naar de tweede groep maatregelen, en zo verder.

De logica van de Trias Energetica is eenvoudig en eenduidig. Als we plannen ontwikkelen is het een goed handvat om de goede dingen op het goede moment te doen. Een nieuwe CV ketel aanschaffen terwijl de woning aan alle kanten de warmte laat weglekken is niet zo handig. Zonnepanelen en een zonneboiler installeren terwijl de 20 jaar oude diepvries de kilowatturen staat weg te stampen en er niet eens een spaardouchekop is geïnstalleerd?  Zowel het gezonde verstand als de Trias Energetica zeggen ons dat dit niet de goede volgorde is.

Daarom begint de lijst met energiemaatregelen met beperkingen van de vraag, zoals isoleren.

Wij onderscheiden

dakisolatie,
gevelisolatie,
vloerisolatie,
dubbel glas,
garagedeurisolatie,
buizenisolatie,
bandagefolie,
radiatorfolie.

*De Trias Politica (leer van de scheiding der machten) is een belangrijk principe van de democratische staatsorganisatie. Het is gebaseerd op de ideeen van Charles de Montesquieu en het voert terug op de Griekse en Romeinse tradities inzake de maatschappelijke organisatie, en vooral inzake de verdeling van de uitoefening van macht. Er worden drie machten onderscheiden die niet vermengd dienen te worden: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechterlijke macht.