Energie-InvesteringsAftrek (EIA)

Hebt u een eigen bedrijf? Dan is het in de meeste gevallen zeer aantrekkelijk om uw zonnestroom-systeem vanuit het bedrijf te plaatsen op uw woning of uw bedrijfspand. U kunt dan gebruikmaken van fiscale aftrekmogelijkheden: de Energie-InvesteringsAftrek (41,5%) en de Kleine InvesteringsAftrek (28%). Om hiervan voordeel te hebben moet uw bedrijf nu of in de toekomst wel winst maken. Ook is er een minimaal en maximaal investeringbedrag per jaar vastgesteld. Uw accountant of belastingadviseur kent deze regelingen en de voorwaarden en kan vaststellen of zij van toepassing zijn in uw specifieke situatie.

Energie-Investeringsaftrek óók voor zonnestroomsysteem op uw woning

Veel accountants weten echter niet dat de Energie-InvesteringsAftrek óók van toepassing is als uw bedrijf zonnepanelen, zonnecollectoren of een zonneboiler plaatst op of in een particuliere woning. Dus bijvoorbeeld ook op uw eigen woning, ongeacht of u in deze woning kantoor houdt. Een bedrijfsmatige investering geeft hierdoor vaak een veel beter rendement dan een particuliere investering. Voor u en uw accountant zetten wij dit hieronder daarom secuur op een rijtje.

De uitvoering van de Energie-Investeringsaftrek is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland RVO (voorheen Agentschap NL). Op de website van de RVO wordt de EIA-regeling uitgebreid beschreven, zie http://www.rvo.nl/eia.

In de officiële EIA - Energielijst 2014 wordt de regeling en het uitvoeringsbeleid beschreven. Zie op de website onder "Energielijst".
Hierin staat in paragraaf 2.3:

 
Non-profit organisaties of particulieren
Non-profit organisaties en particulieren hebben geen recht op EIA. Wel is het mogelijk om indirect gebruik te maken van de EIA via een leaseconstructie, waarbij de eigenaar (lessor) van het apparaat (die moet dan wèl een ondernemer zijn) EIA kan aanvragen.

De ondernemer plaatst de installatie en “verhuurt” deze aan zichzelf als particulier.De installatie wordt voor de EIA beschouwd als een afzonderlijk bedrijfsmiddel wat geen deel uitmaakt van de woning.

Nogmaals herhalen wij dat gebruikmaken van deze regeling voor u interessanter is dan een particuliere aanschaf.

>naar